Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verantwoording Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
INDISMSA verwerkt persoonsgegevens en daarover willen wij u natuurlijk duidelijk en transparant informeren. In de navolgende opsomming geven wij u graag antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door INDISMA.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over u vertellen. Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt INDISMA de persoonsgegevens?
INDISMA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Bedrijven, klanten en prospectus die contact onderhouden met onze consultants
  • Personen of bedrijven die interesse tonen in onze organisatie of ooit interesse hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens?
Alle onderdelen/afdelingen/adviseurs van INDISMA verwerken persoonsgegevens (ook) online door een administratieve applicatie van INDISMA.com en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. De gegevens zijn ook te raadplegen c.q. te wijzigen op aanvraag binnen de portal van www.indisma.com

Een ieder persoon of bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de juiste gegevens en mutaties.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Als geregistreerde hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u op de juiste wijze op de hoogte houden en op de juiste manier ten dienste zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over INDISMA gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij deze gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe activiteiten. Wilt u niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses, facturen, enzovoorts.

Verwerkt INDISMA ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij controleren actief of gegevens die we van de wet niet mogen opslaan,  zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat INDISMA met de persoonsgegevens om?
uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kunnen er bij de persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij de persoonsgegevens middels het inloggen op onze portaal. Daarnaast kunnen consultants en medewerkers van ons bureau uw gegevens, zover u toestemming hebt gegeven, inzien. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
Gegevens worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie over de jaren heen juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door INDISMA kunt u terecht bij de INDISMA consultant. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met ons middels info@indisma.com.

Wijzigingen bepaling AVG zoals omschreven.
INDISMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. Het verdient aanbeveling om dit statement periodiek te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit statement ook eventueel opslaan.